^
Top

A&M Ferizaj

1
Njësi të jashtme:
VRF TOSHIBA SMMSe
Njësi të brendshme kasetore
VRF TOSHIBA
Kapaciteti ngrohës i përgjithshëm:
252 kW
Kapaciteti ftohës i përgjithshëm:
224 kW
Kontrollë digjitale e temperaturës
TOSHIBA

A&M Zyret Fushë Kosovë

2
Njësi të jashtme:
VRF TOSHIBA SMMSe
Njësi të brendshme kasetore
VRF TOSHIBA
Kapaciteti ngrohës i përgjithshëm:
137.5 kW
Kapaciteti ftohës i përgjithshëm:
110.5 kW

A&M Pejë

3
Njësi të jashtme:
VRF TOSHIBA SMMSe
Njësi të brendshme kasetore
VRF TOSHIBA
Kapaciteti ngrohës i përgjithshëm:
252 kW
Kapaciteti ftohës i përgjithshëm:
224 kW

Ariani Company

4
Kalda me Djegie Universale:
YLLITERM 500 kW
Kaloriferë:
BLOWTHERM Italy
Radiatorë:
IMAS Italy

BINNI

5
Kalda me Djegie Universale:
YLLITERM 1000 kW (Fabrika)
Chiller:
CHIGO 2 x 65kW (Zyret dhe Showroom)
Akumulues i ujit:
YLLITERM 3000L
Fan-coil kasetorë:
MECO

Butrinti NTP

6
Kalda Elektrike:
YLLITERM 9kW dhe 12kW
Sistem i ngrohjes nën-dysheme:
Giacomini
Kolektorë modular:
Giacomini

ITKO

7
Kalda me djegie universale:
YLLITERM 500kW
Akumulues i ujit:
Ylliterm 2000L
Chiller:
CHIGO 130 kW
Fan Coil Kasetorë:
MECO
Radiatorë:
IMAS Italy

Loni Glass

8
Kalda me djegie universale:
YLLITERM 300kW
Kaloriferë:
BLOWTHERM Italy
Akumulues i ujit:
YLLITERM 3000L

Spitali Lindja

9
Kalda me pelet:
YLLITERM + BMax 300kW
Chiller:
MIDEA 1 x 30kW + 1 x 65kW
Akumulues i ujit:
YLLITERM 2 x 2000L
Fan-coil kasetorë:
MIDEA

Swiss Village

10
Pompa termike:
TOSHIBA Estia Powerful 18kW
Sistem i ngrohjes nën-dysheme:
Giacomini
Rrjeti i ftohjes me fan-coil tokësor:
Giacomini
Kontrollë digjitale e temperaturës:
Giacomini

V-Petrol (Valoni Petrol)

11
Kalda me djegie me pelet:
YLLITERM 100 kW
Akumulues i ujit:
YLLITERM 500L
Pompa termike:
DAIKIN 32.1/30.9 kW
Fan Coil Kasetorë:
DAIKIN
Ngrohja nën dysheme:
GIACOMINI