Contact info: +381 38 602 535, [email protected]

Shërbimet

1. Shitja e materialit të klasit të parë për ngrohje qëndrore

2. Projektimi i sistemeve të ngrohjes qëndrore, ftohjes, ventilimit, dhe klimatizimit për shtëpi, objekte banesore, objekte afariste dhe industriale

3. Instalimi dhe realizimi i projekteve me staf profesional

4. Mirëmbajtja e instalimeve për të gjitha sistemet e lartpërmendura

5. Garancion për materialet e shitura dhe instalimet e bëra

6. Trajnime dhe seminare profesionale në fushat përkatëse të lartpërmendura nga inxhinierë zyrtar të kompanisë Giacomini.