Contact info: +381 38 602 535, [email protected]

Historiku

Kush jemi ne?


Meritaterm është ndërmarrje e specializuar me përvojë disa vjeçare për shitjen e materialit për nxemje qendrore. Te ne mund të furnizoheni me të gjitha llojet e prodhimeve të prodhuesve Europian dhe vendorë.

Njëkohësisht jemi përfaqësues të Kompanisë greke për prodhimin e pajisjeve për ftohje/ngrohje INTERKLIMA ( fankoilerë, çillerë, kalorifer, klima, etj. ).

Prej prodhimeve vendore i posedojmë të gjitha llojet e kalldave; me djegie të ngurtë, prej 25kW – 600 kW, kallda me rrymë të të gjitha llojeve: për varje në mur – kompakte, për vendosje në mur – njëkohësisht edhe kasetë, të cilat janë shumë përshtatshme për objektet banesore, kallda me djegie të lëngët , rezervoar të naftës etj.

Të gjitha këto i prodhojmë në Fabrikën për prodhimin e kalldave për ngrohje “YLLITERM”. Radiator të prodhuesit të njohur vendor, Fabrikës së Radiatorëve “JUGOTERM” në Gjilan, të gjitha dimensionet, në çdo kohë.

“Meritaterm” është ndërmarrje private me përvojë të konsiderueshme në lëmin e shitjes së materialit për nxemje qendrore, fillimisht si ndërmarrje private “Merita” me seli në Bujanovc, e themeluar në vitin 1993.

Pas luftës së Kosovës më 1999, situata politike dhe ekonomike në Luginë të Preshevës u rëndua aq shumë, sa që u detyruam që aktivitetin ekonomik t’a orientojmë në tërësi me Kosovë , respektivisht e hapëm selinë e “Merita”-s në Prishtinë si “Meritaterm”, në vitin 2000.