Contact info: +381 38 602 535, [email protected]

Për Ne

“Ylliterm” është fabrikë e specializuar për prodhimin e kaldave për nxemje qendrore. U formua në vitin 2000, me vetëm një repart për prodhimin e kaldave me djegie universale, djegie të vazhdueshme dhe kaldave elektrike.

Përgjatë viteve “Ylliterm” ka zgjeruar linjën e produkteve nga 3 produkte, në 20 produkte të cilësisë së lartë, duke përfshirë kaldanë më djegie universale, kaldanë me pelet, kaminin me pelet, kaldatë elektrike, bojlerat sanitar, rezervoarët LPG, të naftës, kasetat metalike, këmbyes të ndryshëm, dhe kolektorë. Gjithashtu prodhimi tani bëhet në 4 reparte të ndryshme, dhe zgjerimi vazhdon edhe më tutje.

Në fillim të vitit 2012, “Ylliterm” u çertifikua nga instituti europian për cilësi dhe standardizim TUV Rheinland me çertifikatën CE për kualitet, duke e bërë fabrikën e parë në Kosovë me këtë çertifikim në këtë fushë të prodhimtarisë.

Tregu kryesor i produkteve të Ylliterm-it janë shtetet e Bashkimit Europian, por njëkohësisht mbulon edhe kërkesat e tregut vendor.

Gjithashtu, kualitetin e produkteve e garanton stafi i çertifikuar nga Instituti INKOS për saldime.